Hiện trạng và giải pháp cấy lúa ở Việt Nam

Nguồn: “www.cogioihoa.com” ngày 26/06/2015 1. Hiện trạng sản xuất lúa tại Việt Nam hiện nay Lúa là loại cây trồng và mùa vụ chính quan trọng nhất ở Việt Nam. Sự hình thành và phát triển sản xuất lúa gạo ở nước ta có lịch sử truyền thống lâu đời và có ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân và nền kinh tế Việt Nam. Báo... 

Hiện trạng & giải pháp thúc đẩy chế tạo máy móc thiết bị phục vụ SX nông nghiệp

Cập nhật: ngày 24/06/2015 I. Sơ lược những hoạt động chính của ngành công thương trong chế tạo máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp: 1. Sơ lược năng lực sản xuất chế tạo máy, thiết bị phục vụ nông nghiệp của Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp thuộc Bộ Công Thương: Trong các doanh nghiệp thuộc Bộ Công... 

Bộ KH&CN quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị cũ

Cập nhật: Ngày 05/08/2014 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ký ban hành Thông tư số 20/2014/TT-BKHCN; trong đó quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng. Máy và thiết bị nông nghiệp không đạt yêu cầu kỹ thuật sẽ bị cấm nhập khẩu vào Việt Nam Theo đó Điều kiện nhập khẩu máy móc, thiết... 

Phê duyệt kế hoạch phát triển ngành công nghiệp máy nông nghiệp

Cập nhật: ngày 04/08/2014 Ngày 31/7/2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành 4 Quyết định phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Theo đó, có 4 nội dung, gồm: 1- Phát triển ngành công nghiệp điện tử;...