Tạp chí Công nghiệp nông thôn số 51/2023

Tạp chí Công nghiệp nông thôn số 51/2023  Read More →

Hội cơ khí nông nghiệp Việt Nam (VSAGE)

Hội cơ khí nông nghiệp Việt Nam (VSAGE) Chủ tịch hội: Ông Lê Ngọc Khanh – Di động: 0987413185 Chánh văn phòng: Ông Nguyễn Thanh Dũng – Di động: 0913.524.472 Điện thoại : 0243.8688620; ; Fax: 0243.8688620 Địa chỉ: Số 54, ngõ 102, đường Trường Chinh, quận Đống Đa, Hà Nội. Email: hcknnvn@gmail.com  – Website : www.vsage.vn  Read More →

Ban biên tập trang thông tin điện tử

Ban biên tập trang thông tin điện tử https://www.vsage.vn Trưởng ban: Ông Nguyễn Đức Bản – Di động 0902 587 587 Điện thoại : 0243.8688620; ; Fax: 0243.8688620 Địa chỉ: Số 54, ngõ 102, đường Trường Chinh, quận Đống Đa, Hà Nội. Email : vsage.vn@gmail.com – Website : www.vsage.vn  Read More →

Tạp chí Công nghiệp nông thôn (ISSN 1859 – 4026)

Tạp chí Công nghiệp nông thôn (ISSN 1859 – 4026) Tổng biên tập: Ông Nguyễn Ngọc Khanh – Di động: 0987.413.185 Ủy viên Ban biên tập: Ông Nguyễn Xuân Mận – Di động 0912.825.375 Điện thoại : 043.8688620; ; Fax: 043.8688620 Địa chỉ: Số 54, ngõ 102, đường Trường Chinh, quận Đống Đa, Hà Nội. Email : xuanman12@yahoo.com.vn    Read More →