Lịch sử và phát triển – Hội cơ khí nông nghiệp Việt Nam

Hội Cơ khí nông nghiệp Việt Nam thành lập ngày 12/2/1993. Khi  thành lập có 131 hội viên. Đến nay, Hội đã có 756 hội viên, phần lớn là cán bộ khoa học kỹ thuật và quản lý, trong đó có: 26 giáo sư, phó giáo sư, 118 tiến sỹ, 328 thạc sỹ và Kỹ sư. Hội viên sinh hoạt tại các phân hội trên nhiều vùng, miền trong cả nước như: Điện... 

Danh sách ban chấp hành hội cơ khí nông nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ V (2013 – 2018)

Danh sách ban chấp hành hội cơ khí nông nghiệp Việt Nam  nhiệm kỳ V (2013 – 2018)          Read More →

Điều lệ sửa đổi của hội cơ khí nông nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ V (2013 – 2018) 

Điều lệ sửa đổi của hội cơ khí nông nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ V (2013 – 2018)        Read More →

Các đơn vị trực thuộc

1. Tạp chí công nghiệp nông thôn Địa chỉ: Số 54, ngõ 102, đường Trường Chinh, quận Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: 043.8688620; Email: hcknnvn@gmail.com Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Khanh; ĐT: 0987413185 2. Ban biên tập trang thông tin điện tử  Địa chỉ: Số 54, ngõ 102, đường Trường Chinh, quận Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: 043.8688620; Email: vsage.vn@gmail.com Trưởng...