Bộ KH&CN quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị cũ

Cập nhật: Ngày 05/08/2014 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ký ban hành Thông tư số 20/2014/TT-BKHCN; trong đó quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng. Máy và thiết bị nông nghiệp không đạt yêu cầu kỹ thuật sẽ bị cấm nhập khẩu vào Việt Nam Theo đó Điều kiện nhập khẩu máy móc, thiết...