Tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ mua máy nông nghiệp và máy cấy lúa

Nguồn: “www.cogioihoa.com” ngày 03/07/2015      Theo quy định của quyết định số 318/2014/QĐ-UBND ngày 08  tháng 7  năm 2014 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành “Quy định hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và hạ tầng nông thôn, giai đoạn 2014 – 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh” có hiêu lực thi hành từ ngày 01/6/2014: Điều... 

‘Bác’ kiến nghị giảm thuế GTGT xuống 3% với ngành cơ khí

(TBTC – 6/5/2015) Luật thuế GTGT quy định 03 mức thuế suất: 0%, 5%, 10%, không có mức thuế suất thuế GTGT 3%. Bộ Tài chính vừa có văn bản trả lời kiến nghị giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) từ 10% xuống 3% đối với ngành cơ khí của ông Đỗ Phước Tống, Phó chủ tịch Hội Cơ khí thành phố Hồ Chí Minh. Tại văn bản này, Bộ Tài...