Hội cơ khí nông nghiệp Việt Nam (VSAGE)

Hội cơ khí nông nghiệp Việt Nam (VSAGE) Chủ tịch hội: Ông Nguyễn Ngọc Khanh – Di động: 0987413185 Chánh văn phòng: Ông Đoàn Xuân Thìn – Di động: Điện thoại : 043.8688620; ; Fax: 043.8688620 Địa chỉ: Số 54, ngõ 102, đường Trường Chinh, quận Đống Đa, Hà Nội. Email: hcknnvn@gmail.com  – Website : www.vsage.vn    Read More →