Bộ KH&CN quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị cũ

Cập nhật: Ngày 05/08/2014

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ký ban hành Thông tư số 20/2014/TT-BKHCN; trong đó quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

May-nong-nghiep-da-qua-su-dung-khong-dat-tieu-chuan-se-cam-nhap-khau-vao-viet-nam

Máy và thiết bị nông nghiệp không đạt yêu cầu kỹ thuật sẽ bị cấm nhập khẩu vào Việt Nam

Theo đó

Điều kiện nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng

1. Máy móc, thiết bị đã qua sử dụng không thuộc Điều 5 Thông tư này và không thuộc khoản 2 Điều này được phép nhập khẩu nếu đáp ứng các điều kiện sau:

a) Có thời gian sử dụng không quá 05 năm;

b) Có chất lượng còn lại so với chất lượng ban đầu từ 80% trở lên.

2. Điều kiện nhập khẩu đối với một số trường hợp đặc biệt:

a) Các loại máy móc, thiết bị đã qua sử dụng được phép nhập khẩu nếu có thời gian sử dụng không quá 03 năm và chất lượng còn lại so với chất lượng ban đầu từ 80% trở lên, bao gồm:

– Máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp.

– Máy móc, thiết bị sử dụng trong ngành bia, rượu, nước giải khát có cồn và không cồn.

– Máy móc, thiết bị ngành bưu chính: thiết bị chia chọn thư, bưu kiện; máy lồng gấp phong bì; máy sản xuất phong bì; thiết bị băng tải.

b) Các loại máy móc, thiết bị đã qua sử dụng được phép nhập khẩu nếu có thời gian sử dụng không quá 07 năm và chất lượng còn lại so với chất lượng ban đầu từ 80% trở lên, bao gồm:

– Máy móc, thiết bị trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản.

– Máy móc, thiết bị phục vụ đóng tàu, sửa chữa tàu.

– Máy móc, thiết bị phục vụ xây dựng công trình dầu khí biển.

– Máy móc, thiết bị phục vụ xây dựng công trình hạ tầng giao thông.

– Máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất trong ngành in: máy ghi phim, máy ghi kẽm, máy tạo khuôn in, máy dao xén (cắt) giấy, máy đóng sách (đóng thép hoặc khâu chỉ), máy gấp sách, máy vào bìa sách.

c) Các loại máy móc, thiết bị đã qua sử dụng được phép nhập khẩu nếu có thời gian sử dụng không quá 10 năm và chất lượng còn lại so với chất lượng ban đầu từ 80% trở lên, bao gồm:

– Động cơ máy thủy sử dụng cho tàu đánh bắt xa bờ.

– Máy kỵ mã liên hợp phục vụ hoạt động sản xuất trong ngành in.

d) Các loại máy móc, thiết bị đã qua sử dụng được phép nhập khẩu nếu có thời gian sử dụng không quá 15 năm và chất lượng còn lại so với chất lượng ban đầu từ 80% trở lên, bao gồm: máy in offset, máy in ống đồng, máy in flexo phục vụ hoạt động sản xuất trong ngành in.

Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 9 năm 2014.

2. Điều khoản chuyển tiếp:

Trường hợp các hợp đồng mua bán đã được ký kết và hàng hóa đã được đưa lên phương tiện vận chuyển trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì không thuộc sự điều chỉnh của Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và cơ quan trực thuộc Chính phủ, tổ chức, cá nhân cần phản ánh về Bộ Khoa học và Công nghệ để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Nguyễn Đức Bản – UVBCH

Ý kiến bạn đọc