Các đơn vị trực thuộc

1. Tạp chí công nghiệp nông thôn Địa chỉ: Số 54, ngõ 102, đường Trường Chinh, quận Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: 043.8688620; Email: hcknnvn@gmail.com Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Khanh; ĐT: 0987413185 2. Ban biên tập trang thông tin điện tử  Địa chỉ: Số 54, ngõ 102, đường Trường Chinh, quận Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: 043.8688620; Email: vsage.vn@gmail.com Trưởng...