Lịch sử và phát triển – Hội cơ khí nông nghiệp Việt Nam

Hội Cơ khí nông nghiệp Việt Nam thành lập ngày 12/2/1993. Khi  thành lập có 131 hội viên. Đến nay, Hội đã có 756 hội viên, phần lớn là cán bộ khoa học kỹ thuật và quản lý, trong đó có: 26 giáo sư, phó giáo sư, 118 tiến sỹ, 328 thạc sỹ và Kỹ sư. Hội viên sinh hoạt tại các phân hội trên nhiều vùng, miền trong cả nước như: Điện...