Canh tác bảo tồn

Cập nhật: ngày 06/01/2016 1. Khái niệm về canh tác bảo tồn Canh tác bảo tồn (Ảnh của Lynn Betts, USDA Natural Resources Conservation Service) Phương pháp canh tác thông thường là sau mỗi vụ thu hoạch cây trồng, người nông dân thường phải thực hiện việc làm đất.  Mục đích của làm đất là để phá cho đất vỡ ra, làm cho đất được thông... 

Một số nét nổi bật về cơ giới hóa nông nghiệp Hàn Quốc

Cập nhật: ngày 25/05/2015 Hàn Quốc nằm ở phần phía nam bán đảo Triều Tiên thuộc khu vực Đông Bắc Á. Diện tích 99.392 km2 (toàn bán đảo: 222.154 km2). Địa hình phân chia thành hai vùng rõ rệt: vùng rừng núi chiếm khoảng 70% diện tích nằm ở phía đông; vùng đồng bằng duyên hải ở phía tây và nam.Dân số Hàn quốc tinh đến tháng 2 /2013...