Canh tác bảo tồn

Cập nhật: ngày 06/01/2016 1. Khái niệm về canh tác bảo tồn Canh tác bảo tồn (Ảnh của Lynn Betts, USDA Natural Resources Conservation Service) Phương pháp canh tác thông thường là sau mỗi vụ thu hoạch cây trồng, người nông dân thường phải thực hiện việc làm đất.  Mục đích của làm đất là để phá cho đất vỡ ra, làm cho đất được thông... 

Đại hội Phân hội các hội viên độc lập – Hội CKNN Việt Nam

Ngày 24/01/2015, tại Hội trường Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn, Phân hội cơ khí nông nghiệp các hội viên độc lập đã tiến hành Đại hội toàn thể lần thứ II. Đến dự Đại hội có Ban chấp hành khóa I và Hội viên. Khách mời có Ông Nguyễn Ngọc Khanh – Chủ tịch Hội; Ông Hà Đức Hồ – Phó Tổng thư ký Hội; Đại...