Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

Ngày 9/6/2015, Thủ tướng chính phủ ký ban hành nghị định số 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Các tổ chức thực hiện cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn là các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được tổ chức và hoạt động... 

Cho vay thí điểm phát triển nông nghiệp theo Nghị quyết 14/NQ-CP (đợt 3)

Cập nhật: Ngày 18/10/2014 Ngày 14/10/2014, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Quyết định số 2064/QĐ-NHNN phê duyệt danh sách Ngân hàng thương mại (NHTM) và khách hàng tham gia chương trình cho vay thí điểm phục vụ phát triển nông nghiệp theo Nghị quyết 14/NQ-CP ngày 05/3/2014 của Chính phủ. Theo danh sách NHTM và khách hàng tham gia... 

Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

Cập nhật: 13/10/2014 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Nghị định nhằm thay thế Nghị định số 41/2010/NĐ-CP (Nghị định 41) ngày 12/4/2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Nông nghiệp công nghệ cao là một trong những đối tượng được vay vốn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết,...