Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2015 tăng 15,1%

Cập nhật: ngày 07/8/2014 Ngày 6/8, Hội đồng Tiền lương quốc gia gồm 3 bên: Bộ LĐTBXH, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam với 14 thành viên đã bỏ phiếu và đi đến thống nhất đưa ra mức đề xuất lương tối thiểu cho từng vùng. Hội đồng Tiền lương quốc gia sẽ trình Chính phủ phê duyệt... 

Thông tư số 89/2014/TT-BTC hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn

  BỘ TÀI CHÍNH ———– Số:  89/2014/TT-BTC   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——————————–                     Hà Nội, ngày  07  tháng  7  năm 2014     THÔNG TƯ Hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp... 

Hướng dẫn việc cho vay vốn theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg

Ngày 18/4/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Thông tư số 13/2014/TT-NHNN hướng dẫn việc cho vay theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp. Máy cấy lúa là một trong các loại máy được hưởng chính sách vay vốn Theo đó, Thông tư... 

Thí điểm áp dụng cơ chế đầu tư đặc biệt để triển khai dự án KH&CN

Cập nhật : 02/08/2014 Ngày 01/8/2014, tại Hà Nội, Vụ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) các ngành kinh tế – kỹ thuật (Bộ KH&CN) đã tổ chức Hội thảo xây dựng Đề án “Thí điểm áp dụng cơ chế đầu tư đặc biệt để triển khai dự án KH&CN quy mô lớn phục vụ quốc phòng an ninh và sản phẩm quốc gia”. Toàn cảnh hội thảo Tham...