Công ty cổ phần Cơ khí An Giang: Kết quả hoạt quả hoạt động năm 2014

Cập nhật: Ngày 13/4/2014 Trong năm 2014, nhiều doanh nghiệp cơ khí vùng Đồng bằng sông Cửu Long là thành viên Hội Cơ khí nông nghiệp Việt Nam đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn, đầu tư đổi mới công nghệ, ứng dụng tiến bộ  khoa học kỹ thuật, phát huy sáng kiến cải tiến, cung cấp nhiều máy móc, thiết bị phù hợp, chất lượng... 

Máy thu hoạch ngô liên hợp PT-B1.7

Cập nhật ngày 23/11/2014 Những năm gần đây để tránh độc canh cây lúa, việc chuyển đổi cây trồng, vật nuôi đã được thực hiện tại Đồng bằng sông Cửu Long, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và tăng thu nhập cho nông dân. Trong đó, cây ngô lai đã được đưa vào canh tác sau 2 vụ lúa tại nhiều địa phương, đạt hiệu quả khá...