Máy thu hoạch ngô liên hợp PT-B1.7

Cập nhật ngày 23/11/2014 Những năm gần đây để tránh độc canh cây lúa, việc chuyển đổi cây trồng, vật nuôi đã được thực hiện tại Đồng bằng sông Cửu Long, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và tăng thu nhập cho nông dân. Trong đó, cây ngô lai đã được đưa vào canh tác sau 2 vụ lúa tại nhiều địa phương, đạt hiệu quả khá...