Trung tâm cơ giới hóa nông nghiệp bền vững (CSAM) và Hội đồng khu vực Hiệp hội máy nông nghiệp (RECAMA)

Cập nhật: 5/12/2017

Từ tháng 7 năm 2016, Hội Cơ khí nông nghiệp Việt Nam đã trở thành thành viên của Hội đồng khu vực Hiệp hội máy nông nghiệp, gọi tắt là ReCAMA. ReCAMA được thành lập bởi Trung tâm Cơ giới hóa Nông nghiệp Bền vững (CSAM). 

Bài viết dưới đây giới thiệu sơ lược về các tổ chức CSAM, ReCAMA và một số hoạt động mà Hội Cơ khí nông nghiệp Việt Nam đã tham gia

Trung tâm Cơ giới hóa Nông nghiệp Bền vững (CSAM)

(The Centre for Sustainable Agricultural Mechanization)

Trung tâm Cơ cơ giới hóa Nông nghiệp Bền vững (CSAM) là một tổ chức khu vực của Ủy ban Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc tại Châu Á và Thái Bình Dương (UNESCAP) có trụ sở tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Được xây dựng trên những thành tựu của Mạng lưới khu vực về Máy nông nghiệp (RNAM) và Trung tâm Kỹ thuật và Máy nông nghiệp Liên hợp quốc (UNAPCAEM). CSAM bắt đầu hoạt động vào năm 2012.
CSAM phục vụ 53 thành viên chính thức và 9 thành viên liên kết của UNESCAP. Hoạt động của tổ chức này được định hướng bởi Chương trình Nghị sự 2030 về Phát triển bền vững và các mục tiêu phát triển khác đã được quốc tế thống nhất, cũng như các nghị quyết và nhiệm vụ được UNESCAP thông qua

Mục tiêu của CSAM là tăng cường hợp tác kỹ thuật giữa các thành viên và các thành viên liên kết của UNESCAP cũng như các quốc gia thành viên khác của Liên Hợp Quốc thông qua việc trao đổi thông tin, chia sẻ kiến thức rộng rãi, thúc đẩy nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực cơ giới hóa nông nghiệp bền vững và chuyển giao công nghệ để đạt được các mục tiêu phát triển đã được quốc tế thống nhất, bao gồm các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Hội đồng khu vực của Hiệp hội Máy nông nghiệp (ReCAMA)

(the Regional Council of Agricultural Machinery Association in Asia and the Pacific)

Quá trình thành lập và tổ chức của ReCAMA

– ReCAMA được thành lập bởi CSAM vào năm 2014. ReCAMA có nhiệm vụ thúc đẩy cơ giới hóa nông nghiệp bền vững ở khu vực châu Á và Thái Bình Dương thông qua tăng cường năng lực của các hiệp hội máy móc nông nghiệp quốc gia, tạo thuận lợi cho việc trao đổi kiến ​​thức, thông tin và tăng cường hợp tác, kết nối kinh doanh chặt chẽ hơn giữa các hiệp hội quốc gia và các thành viên của họ.

– Ban Thư ký của Hội đồng có trụ sở tại Trung tâm Cơ giới hóa nông nghiệp bền vững (Centre for Sustable Agricultural Mechanization) CSAM.  Giám đốc  CSAM phục vụ như  Ban thư ký của Hội đồng. Ban Thư ký làm nhiệm vụ hậu cần và hành chính để hỗ trợ và điều phối các hoạt động của Hội đồng trong việc hoàn thành sứ mệnh của mình. Đồng thời để đạt được mục tiêu, Ban thư ký tiến hành các hoạt động như đã cam kết và thực hiện chương trình công tác trên cơ sở nguồn lực sẵn có.

– Hội đồng được mở cho tất cả các hội, hiệp hội quốc gia thuộc lĩnh vực máy móc nông nghiệp hoặc các hợp tác xã và các tổ chức có chức năng tương tự ở các nước thành viên. Các thành viên  ​​có nhiệm vụ tích cực tham gia hoạt động và đóng góp cho công việc theo sự  phân công của Hội đồng và ban tổ chức các hoạt động.
Dưới đây là danh sách các thành viên ReCAMA:

 1. Hiệp hội Nông dân Mông Cổ 2. Hiệp hội Phân phối Máy nông nghiệp Trung Quốc 3. Hiệp hội Cơ giới hóa Nông nghiệp Trung Quốc 4. Hiệp hội Các nhà sản xuất máy móc nông nghiệp Trung Quốc

  5. Hội Các nhà sản xuất máy nông nghiệp Ấn Độ

  6. Tổ chức Nông dân Quốc gia Malaysia (Thành viên mới)

  7. Hiệp hội Các nhà sản xuất máy móc nông nghiệp Nepal

  8. Hiệp hội Các nhà sản xuất máy móc và công cụ nông nghiệp Pakistan

  9. Hiệp hội Các nhà sản xuất và phân phối máy nông nghiệp Philipin

  10. Hiệp hội Các nhà sản xuất máy móc nông nghiệp Nga

  11. Hiệp hội Các nhà sản xuất và cung cấp máy nông nghiệp Sri Lanka (Chủ tịch)

  12. Hiệp hội Cơ khí Thái Lan

  13. Hội Cơ khí nông nghiệp Thái Lan (Phó Chủ tịch)

  14. Hiệp hội Các nhà sản xuất thiết bị và máy móc nông nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ (Thành viên mới)

  15. Hội Cơ khí nông nghiệp Việt Nam (Thành viên mới)

Hội nghị thành viên thứ nhất của ReCAMA đặt nền móng cho hợp tác công-tư mới trong cơ chế nông nghiệp bền vững
        Ngày 26-28 tháng 10 năm 2015 Hội nghị Hiệp hội máy nông nghiệp khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (ReCAMA) đã được tổ chức tại Thanh Đảo, Trung Quốc. Hội nghị được tổ chức song song với Triển lãm Máy nông nghiệp Quốc tế Trung Quốc (CIAME) năm 2015. Dưới khẩu hiệu “Kết nối tăng trưởng và hợp tác” Hội đồng là một nền tảng để chia sẻ thông tin, kích thích đổi mới và thúc đẩy hợp tác giữa nhà nước và thành phần tư nhân trong khu vực nhằm thúc đẩy việc thực hiện các hoạt động kinh doanh bền vững và hợp tác Nam-Nam.

Tổng số 44 người tham dự từ 11 nước thành viên bao gồm: Bangladesh, Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia, Nepal, Pakistan, Philippin, Nga, Sri Lanka và Thái Lan.
Tại hội nghị này, Hiệp hội các nhà sản xuất máy móc nông nghiệp Nga và Hiệp hội Cơ khí Nông nghiệp Thái Lan được kết nạp, Tạp chí Cơ giới hóa Nông nghiệp Châu Á, Châu Phi và Mỹ Latinh (AMA) – một tạp chí của Nhật Bản được công nhận là quan sát viên.
Các hiệp hội thành viên bày tỏ sự quan tâm của họ đối với việc áp dụng mã kiểm tra để thử nghiệm máy móc nông nghiệp. Đặc biệt, một số đại biểu của các hiệp hội và nhà sản xuất đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Mạng lưới Kiểm định Máy Nông nghiệp Châu Á và Thái Bình Dương (ANTAM) gần đây đã được phát triển bởi CSAM.
          Để thúc đẩy thương mại khu vực và kích thích sự đổi mới, phiên họp cuối cùng đã được dành để trao đổi về  kinh doanh. Trong dịp này, các hiệp hội tham gia cuộc họp ReCAMA đã gặp gỡ với các đối tác Trung Quốc để tìm hiểu về hợp tác kinh doanh trong tương lai.

Hội nghị thành viên lần thứ hai của ReCAMA tăng cường liên kết và Hợp tác giữa các Hiệp hội Máy nông nghiệp ở Châu Á và Thái Bình Dương
Từ ngày 16-18 tháng 7 năm 2016 Hội nghị thành viên lần thứ 2 của ReCAMA  được tổ chức tại Coimbatore, Ấn Độ, song song với cuộc họp của Hiệp hội Các nhà sản xuất máy nông nghiệp Ấn Độ (AMMM – 2016) và cũng là thời gian diễn ra Triển lãm Máy nông nghiệp Ấn Độ (AGRI INTEX 2016). Khoảng 80 đại biểu từ 13 hiệp hội thành viên của 11 quốc gia, bao gồm Bangladesh, Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia, Nepal, Philippin, Liên bang Nga, Sri Lanka, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam tham dự sự kiện này.

          Hội nghị đã công nhận ba hiệp hội thành viên mới là Tổ chức Nông dân Quốc gia Malaysia, Hiệp hội các nhà sản xuất máy móc thiết bị nông nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ và Hội Cơ khí nông nghiệp Việt Nam.

Tại Hội nghị này đã tổ chức được các phiên họp bàn về hợp tác giữa các hội thành viên và trao đổi xác lập mối quan hệ kinh doanh. Những người tham dự cũng đã đến thăm Công ty TNHH Sandfit Foundries ở Coimbatore.
         Hiệp hội các nhà sản xuất và cung cấp máy móc nông nghiệp Sri Lanka và Hiệp hội Cơ khí nông nghiệp Thái Lan đã được bầu làm chủ tịch và Phó Chủ tịch trong năm 2017.

Hội nghị này cũng đã thông qua Báo cáo công tác và kế hoạch hoạt động của Hội đồng năm 2016-2017 và quyết định rằng cuộc họp thành viên lần thứ 3 của ReCAMA sẽ được tổ chức vào tháng 10 năm 2017 tại Hợp Phì Trung Quốc song song với Hội nghị thượng đỉnh Liên minh nông nghiệp năm 2017 và trùng thời gian với Triển lãm Máy móc Nông nghiệp Quốc tế Trung Quốc.
Hội cơ khí nông nghiệp việt Nam tham gia ReCAMA.

Hội nghị thường niên lần thứ 2 của ReCAMA (Trong ảnh: ông Nguyễn Văn Đoàn, đại biều Hội Cơ khí nông nghiệp Việt Nam, thứ 2 từ phía phải)

 • Hội Cơ khí nông nghiệp Việt Nam được mời tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 2 của hiệp hội máy nông nghiệp Châu Á – Thái Bình Dương16-18/7/2016 tại Thành phố Coimbator, Ấn Độ. Hội cử ông Nguyễn Văn Đoàn, phó ban Đội ngoại của Hội tham dự.Tại Hội nghị này Hội Cơ khí nông nghiệp việt Nam được kết nạp là thành viên chính thức của ReCAMA. Bản báo cáo của Hội cơ khí NNVN có tiêu đề : “Những nét chính và thành tựu đạt được của Hội cơ khí nông nghiệp Viêt nam (SOME HIGHLIGHTS AND ACHIEVEMENTS OF VIETNAM SOCIETY OF AGRICULTURAL ENGINEERING (VSAGE). Báo cáo đã gây được sự chú ý của đoàn chủ tịch và nhiều đại biểu tham dự. Họ đánh giá cao những kết quả hoạt động của Hội Cơ khí nông nghiệp Việt Nam.
 • Cũng trong năm 2016, Hội cử Đoàn đại biểu tham gia tập huấn và tham quan về máy cấy và máy nông nghiệp tại Trung Quốc từ 16 – 31/10/2016. Đoàn gồm ông Nguyễn Văn Đoàn, phó ban Đối ngoại của Hội và ông Lê Quang Đạo, Giám đốc Công ty Cổ phần sản xuất, Kinh doanh xuất nhập khẩu Tất Thành (15/ 89 Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà nội)
 • Đầu năm 2017, Hội cử ông Trần Đức Tuấn, thành viên Ban Đối ngoại của hội, phó GĐ trung tâm Giám định máy và thiết bị, viện Cơ Điện NN&CNSTH tham dự tọa đàm, triển lãm về cơ giới hóa nông nghiệp tại Bangkok Thái Lan 15 -17/3/2017
 • Theo kế hoạch đã định từ năm trước, Khóa đào tạo dành cho các nhà sản xuất, phân phối máy nông nghiệp và Hội nghị thường niên lần thứ 3 cua ReCAMA được tổ chức tại Trung Quốc từ 18 – 28 tháng 10 năm 2017. Hội cử một Đoàn tham dự do Ông Dương Thành Huân, giảng viên, phó chủ tịch phân hôi Học viện Nông nghiệp Việt Nam làm trưởng đoàn và các ông Lê Xuân Hảo, quản đốc phân xưởng công ty TNHH Xây dựng và Thương mại H&B, Nguyễn Đức Cường, tổng giám độc, công ty cổ phần DC Power Việt Nam là thành viên của Đoàn.

Việc tham gia các Hội nghị thường niên và tham dự các sự kiện do ReCAMMA tổ chức là cơ hội để Hội ta tìm hiểu thêm thông tin, giao lưu, học hỏi và tăng cường quan hệ, hợp tác với các hội, hiệp hội trong khu vực để phát triển cơ giới hóa nông nghiệp bền vững.

Ks. Hà Đức Hồ

Phó tổng thư ký Hội cơ khí nông nghiệp Việt Nam

Ý kiến bạn đọc