Khánh thành Đại tượng Phật lớn nhất Đông Nam Á

Cập nhật: ngày 04/9/2014 Chiều cao của tượng là 14,8m, trong đó chiều cao đài sen 2,8m, thân tượng cao 12m.  Đại tượng Phật có trọng lượng 150 tấn với giá trị thực hiện gần 80 tỷ đồng. Đại tượng Phật Thích Ca Mâu Ni và Đại hùng Bảo điện Trúc Lâm Thiên Trường tại chùa Thiên Trường, TP. Nam Định (tỉnh Nam Định) Tỉnh hội...