Hà Nam: huyện Kim Bảng đưa máy cấy lúa vào sản xuất

Cập nhật: ngày 11/01/2016           Huyện Kim Bảng là huyện có nền nông nghiệp phát triển, nông dân có trình độ thâm canh cao về cây lúa nước, đang chuyển mình đi theo đường hướng áp dụng cơ giới hóa các công đoạn ngay từ khâu Gieo mạ – Cấy máy – đối với sản xuất lúa. Trước sức ép về chuyển dịch cơ cấu lao động...