Trà Vinh: huyện Càng Long đưa máy cấy lúa vào sản xuất

Ngày 20/11/2014, tại ấp Lưu Tư, xã Huyền hội, huyện Càng Long, tổ hợp tác sản xuất lúa giống tại đây đã đưa máy cấy lúa HAMCO và sản xuất lúa giống, tham quan mô hình có các xã viên trong tổ hợp tác và đông đảo nông dân địa phương và các vùng lân cận đến tham dự. Với ưu điểm là máy cấy 8 hàng, khoảng cách hàng 22cm, khoảng...