Những biện pháp an toàn khi sử dụng máy kéo

Những biện pháp an toàn khi sử dụng máy kéo 1. Yêu cầu chung  Khi điều khiển máy kéo người vận hành chú ý: – Bố trí đường đi của máy kéo cách xa người đi bộ để giảm nguy cơ rủi ro; – Sử dụng gương thích hợp để nhìn được các góc khó quan sát và các thiết bị khác như thang tốc độ để đảm bảo điều kiện làm...