Dừng tổ chức giải thưởng “Doanh nhân Việt Nam làm theo lời Bác”

Cập nhật: ngày 07/10/2014 Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương phối hợp với các cơ quan liên quan dừng việc tổ chức Chương trình xét, tôn vinh và trao giải thưởng “Doanh nhân Việt Nam làm theo lời Bác” của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Trước đó, Văn phòng Chính phủ...