Hội nghị thường vụ mở rộng – Hội cơ khí nông nghiệp Việt Nam

Cập nhật: ngày 27/11/2015 Thực hiện kế hoạch công tác thường niên của hội, ngày 21/11/2015 Hội cơ khí nông nghiệp Việt Nam tổ chức hội nghị thường vụ mở rộng tại trường Đại học Lâm nghiệp, Thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Tham dự hội nghị gồm có: + Hội cơ khí nông nghiệp Việt Nam có ông Lê Ngọc Khanh – Chủ...