Tổng công ty mía đường I – Chặng đường xây dựng và phát triển

Cập nhật: ngày 23/11/2014

Liên hiệp các xí nghiệp công nông nghiệp Mía đường I là tiền thân của Tổng công ty Mía đường I được thành lập theo quyết định số 651/CNTP-QĐ ngày 01/6/1982 của Bộ trưởng Bộ công nghiệp thực phẩm (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Tong-cong-ty-mia-duong-I

Tổng công ty Mía đường I

Liên hiệp Mía đường I có nhiệm vụ: Xây dựng và phát triển lực lượng sản xuất, phát triển ngành nghề trụ cột là những sản phẩm công nghiệp thực phẩm như mía đường, bánh kẹo,rượu bia … và lĩnh vực cơ khí, tư vấn xây lắp mía đường.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII “đến năm 2000 toàn quốc phải sản xuất được 1 triệu tấn đường”, thực hiện quyết định số 90-TTg ngày 7/3/1994 của Thủ tướng Chính phủ v/v thành lập các Tổng công ty “để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Doanh nghiệp Nhà nước và tăng cường quản lý Nhà nước”, ngày 29/12/1995, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có quyết định số 397-NN-TCCB/QĐ v/v thành lập Tổng công ty Mía đường I trên cơ sở tổ chức lại Liên hiệp các xí nghiệp công nông nghiệp Mía đường I.

Quá trình Xây dựng và Phát triển Tổng công ty luôn gắn liền với tư tưởng chỉ đạo “đề ra sách lược đúng đắn, không ngừng học hỏi, giữ vững niềm tin, phát triển bền vững ”, tập trung thực hiện các quyết sách trọng yếu như: Sắp xếp đổi mới doanh nghiệp, tập trung các nguồn lực đầu tư tăng năng lực sản xuất, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, dồn sức đẩy mạnh sản xuất kinh doanh đã đạt được nhiều thành tựu cơ bản, quan trọng.

Thách thức lớn nhất đối với hệ thống sản phẩm bia rượu, bánh kẹo và mía đường là quy mô, trình độ sản xuất vẫn còn hạn chế, năng suất lao động và kết quả đường trên mỗi đơn vị còn thấp so với tiềm năng và thấp rất xa so với những nước sản xuất mía đường láng giềng như Trung Quốc và Thái Lan, thời tiết và dịch bệnh sẽ khó lường; Việt Nam không thể lấy số lượng, sản lượng và diện tích để cạnh tranh mà phải tạo ra sản phẩm có năng suất, chất lượng dựa vào áp dụng tiến bộ kỹ thuật, nâng cao trình độ quản lý và tổ chức sản xuất tiên tiến, trong đó đặt vị trí phát triển con người là điều kiện tiên quyết ; đồng thời tăng cường hợp tác và từng bước tham gia vào chuỗi sản xuất của Thế giới – đó là đường lối và tư tưởng chỉ đạo của Tổng công ty. Phát huy truyền thống tốt đẹp, biến thách thức thành thời cơ, toàn thể cán bộ công nhân viên Tổng công ty Mía đường I – Công ty TNHH một thành viên tràn đầy niềm tin, toàn tâm toàn ý, dồn hết tâm sức vững bước tiến lên, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến lược giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2020.

Nguyễn Văn Hội

Chủ tịch Hội đồng thành viên – Tổng công ty Mía đường I

Ý kiến bạn đọc