THÔNG BÁO

Sáng ngày 22/4/2024 từ 8-9h tại Văn phòng Hội, Chủ tịch Lê Ngọc Khanh cùng một số đ/c Thường trực và VP Hội đã làm việc với bác Nguyễn Đức Thành từ Bắc Giang đến, về việc hỗ trợ mô hình Công cụ ném mạ thành hàng rộng hàng hẹp. Cùng tham gia có TS Đậu Thế Nhu, TS Nguyễn Đức Tiến, đại diện cho Viện Cơ điện và Công nghệ sau thu hoạch.
Sau khi trao đổi, Chủ tịch đã kết luận và giao nhiệm vụ cho các tổ chức, cá nhân có liên quan:
1) Đ/c Bạch Quốc Khang cùng CVP Nguyễn Thanh Dũng giúp Chủ tịch chủ trì triển khai các công việc hai bên đã thống nhất, gồm:
– Đánh giá hiệu quả kinh tế mô hình sử dụng công cụ ném mạ theo hàng rộng hàng hẹp đang thử nghiệm ởi Bắc Giang;
– Phản biện mô hình;
– Tiếp tục hoàn thiện cải tiến mô hình (nếu cần);
– Hỗ trợ việc đăng ký giải pháp hữu ích;
– Giới thiệu, quảng bá mô hình trên tạp chí sau khi có kết luận của tổ chức Khuyến nông địa phương;
– Kiến nghị với Bộ Nông nghiệp và PTNT, các cơ quan, tổ chức hữu quan thúc đẩy, tạo điều kiện nhân rộng mô hình trong sản xuất.
2) Viện CĐNN và CNSTH, mà cụ thể là các đ/c Đậu Thế Nhu và Nguyễn Đức Tiến phối hợp, trợ giúp bác Thành về hoàn thiện kỹ thuật và đăng ký giải pháp hữu ích
3) Đề nghị bác Nguyễn Đức Thành sớm có báo cáo chính thức gửi cho Hội kèm theo các hình ảnh, video minh họa cần thiết và ý kiến của nông dân, chính quyền địa phương (nếu có); mời Hội tham gia các hoạt động đánh giá, nghiệm thu mô hình trong điều kiện sản xuất, để Hội có cơ sở triển khai đầy đủ các công việc nói trên.

Ý kiến bạn đọc