Thông báo Đại hội Chi hội nhà báo Tạp chí công nghiệp nông thôn lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2023

Ngày 16/7/2020

Căn cứ Hướng dẫn số 177/HD-HNBVN ngày 15 tháng 7 năm 2020 hướng dẫn tổ chức Đại hội các cấp hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Được sự chấp thuận của Hội nhà báo Việt Nam, Chi hội nhà báo Tạp chí công nghiệp nông thôn tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2023:

+ Thời gian: 8h30 ngày 24/7/2020

+ Địa điểm: Hội trường tầng 3, số 54, ngõ 102, đường Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Ban thư ký chi hội thông báo và mời các Hội viên Hội nhà báo Chi hội Tạp chí Công nghiệp nông thôn về dự Đại hội đúng giờ.

Thông báo này thay cho giấy mời.

Thay mặt Ban thư ký chi hội
Thư ký chi hội
Lê Ngọc Khanh

(Đã ký)

Ý kiến bạn đọc