Thông báo chuẩn bị cho Đại hội kết thúc nhiệm kỳ của Hội Cơ khí nông nghiệp Việt Nam trong năm 2023

Kính gửi: Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành, Lãnh đạo các Phân Hội


Để chuẩn bị cho Đại hội kết thúc nhiệm kỳ của Hội Cơ khí nông nghiệp Việt Nam trong năm 2023, đề nghị các Phân Hội thực hiện các công việc sau :
– Tổ chức Đại hội đánh giá công tác nhiệm kỳ vừa qua, bầu lãnh đạo Phân Hội. đề cử, ứng cử người vào BCH khóa tới và cử người đi dự Đại hội của Hội ( 05 Hội viên cử 1 đại biểu )
– Các đồng chí có tên trong Ban chấp hành Hội xem xét đề cử người vào Ban chấp hành khóa tới và tự nhận xét xem có tiếp tục tham gia Ban chấp hành khóa tới hay không.
– Đồng chí Lê Ngọc Khanh vì lý do sức khỏe nên xin thôi công tác Hội, đề nghị các đồng chí đề cử, ứng cử người đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội và Tổng biên tập Tạp chí
– Các việc trên đề nghị thực hiện chậm nhất trong Quý 1 năm 2023 và báo cáo về Văn phòng Hội.

HỘI CƠ KHÍ NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Chủ tịch

Lê Ngọc Khanh

Ý kiến bạn đọc