Kỷ niệm 90 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam và kết nạp Hội hội viên hội nhà báo Việt Nam

Sáng ngày 16/06/2015, Chi hội nhà báo tạp chí công nghiệp nông thôn long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2015) và lễ kết nạp Hội hội viên hội nhà báo Việt Nam.

Ngày 21-6-1925, báo Thanh niên, do Hồ Chủ tịch sáng lập ra số đầu tiên. Từ đó, báo chí cách mạng Việt Nam ra đời. Để ghi nhớ công ơn của Hồ Chủ tịch sáng lập báo chí cách mạng, phát huy truyền thống tốt đẹp của báo chí cách mạng , nêu cao vai trò của báo chí trong sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta hiện nay, Ban Bí thư đồng ý hằng năm đến ngày 21-6 thì tổ chức Ngày báo chí Việt Nam.

Ngày báo chí Việt Nam là dịp để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, đề cao vai trò của báo chí trong xã hội, nêu cao trách nhiệm của các nhà báo, tăng cường quan hệ giữa báo chí và bạn đọc v.v… Thông qua “Ngày báo chí Việt Nam” các nhà báo cùng toàn Đảng, toàn dân đẩy mạnh hơn nữa sự phát triển của báo chí, khiến cho báo chí có thể phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Tại buổi lễ, Nhà báo Nguyễn Ngọc Bình – Phó thư ký chi hội đã ôn lại truyền thống hào hùng của báo chí cách mạng việt nam qua các thời kỳ.

Ky niem 90 nam bao chi cach man viet nam - 1

Nhà báo Nguyễn Ngọc Bình – Phó thư ký chi hội nhà báo tạp chi Công nghiệp nông thôn

Ghi nhận công lao đóng gióp của các đồng chí biên tập viên của tạp chí công nghiệp nông thôn và theo nguyện vọng cá nhân. Nhà báo Nguyễn Ngọc Khanh – Thư ký chi hội đọc và trao quyết định kết nạp hội viên của Hội nhà báo Việt Nam cho 11 biên tập viên của tạp chí. Tính đến nay chi hội tạp chí công nghiệp nông thôn có 30 người.

Ky niem 90 nam bao chi cach man viet nam - 2

Nhà báo Nguyễn Ngọc Khanh – Thư ký chi hội nhà báo tạp chi Công nghiệp nông thôn

Ky niem 90 nam bao chi cach man viet nam - 3

Nhà báo Nguyễn Ngọc Khanh và Nhà Báo Phan Thanh Tịnh trao quyết định và thẻ hội viên hội nhà báo

Thay mặt các hội viên được kết nạp, NGƯT.PGS.TS Dương Văn Tài cám ơn hội nhà báo Việt Nam và Chi hội tạp chí công nghiệp nông thôn và xin nhận nhiệm vụ do chi hội phân công.

Ky niem 90 nam bao chi cach man viet nam - 4

NGƯT.PGS.TS Dương Văn Tài – Biên tập viên tạp chí công nghiệp nông thôn

Nhà báo Nguyễn Ngọc Khanh – Thư ký Chi hội nhà báo tạp chí công nghiệp nông thôn giao nhiệm vụ và nêu cao tinh thần trách nhiệm báo chí cách mạng cho các đồng chí trong chi hội.

Ky niem 90 nam bao chi cach man viet nam - 5

Nhà báo Nguyễn Ngọc Khanh – Thư ký chi hội nhà báo giao nhiệm vụ cho các hội viên mới kết nạp

Nguyễn Đức Bản – BBT

Ý kiến bạn đọc