Đại hội Chi Hội nhà báo Tạp chí Công nghiệp nông thôn, nhiệm kỳ 2017-2020

Cập nhập: ngày 08/9/2017

Thực hiện quy định của Điều Hội và triển khai theo hướng dẫn số 171/HD/HNBVN ngày 08/5/2014 của Hội Nhà Báo Việt Nam về việc tổ chức đại hội các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Sáng ngày 08/9/2017, Chi Hội nhà báo Tạp chí Công nghiệp nông thôn tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020 tại Hà Nội.

Toàn cảnh Đại hội

Về dự và chỉ đạo Đại hội có Đồng chí Hà Thị Hồng Dương – Trưởng ban Công tác hội,  Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam.

Đồng chí Hà Thị Hồng Dương – Trưởng ban Công tác hội, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam

Trong nhiệm kỳ vừa qua, được sự chỉ đạo của lãnh đạo Hội cơ khí nông nghiệp Việt Nam, Chi Hội nhà báo Tạp chí Công nghiệp nông thôn đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, trọng tâm ở các mặt:

+ Tạp chí luôn bám sát nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước, các định hướng thông tin, chấp hành sự lãnh đạo của Hội cơ khí nông nghiệp Việt Nam vì sự phát triển của Hội, ngành làm mục tiêu cho toàn hoạt động của tạp chí. Cương quyết không để sảy ra các hiện tượng đưa các thông tin sai lệch, ngoài phạm vi chức năng của Tạp chí; Nghiêm cấm các biểu hiện vòi vĩnh, tiêu cực… lợi dụng báo chí để gây khó khăn cho cơ sở.

+ Luôn chủ động cải tiến nội dung, hình thức, đổi mới chương trình, nâng cao chất lượng thông tin, bài viết, tăng chuyên mục nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc.

+ Đội ngũ hội viên đông, hầu hết đều trưởng thành về chính trị và nghiệp vụ, đa phần đã từng giữ chức vụ cao, nhiều kinh nghiệm, có kiến thức thực tế và công tác trong các đơn vị then chốt của ngành.

Đ/c Lê Ngọc Khanh, Đ/c Nguyễn Ngọc Bình; Đ/c Phan Thanh Tịnh (Ảnh từ phải qua trái)

Đại hội đã thông qua phương hướng nhiệm vụ của Chi hội khóa II, nhiệm kỳ 2017 – 2020 như sau:

+ Quán triệt đến từng hội viên về vai trò xung kích trên mặt trận chính trị tư tưởng, tinh thần trách nhiệm trước Đảng, nhân dân về sự phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn.

+ Tiếp tục nghiên cứu, học tập và thực hiện Luật báo chí năm 2016, đặc biệt là chỉ thị số 120/CT-HNB ngày 10/4/2017 của Hội nhà báo Việt Nam về tổ chức học tập, thực hiện 10 điều quy định đạo đức nghiệp vụ người làm báo Việt Nam.

+ Tập hợp những người đủ điều kiện và tiêu chuẩn vào Hội; Xây dựng Chi hội vững mạnh thực sự là hạt nhân nghiệp vụ, chỗ dựa tinh thần, nơi rèn luyện nhân cách đạo đức Hội viên – Nhà Báo, nơi bảo vệ quyền lợi chính đáng của Hội viên.

+ Chủ động phối hợp với ngành, địa phương, các cơ sở, doanh nghiệp làm tốt công tác tuyên truyền, giới thiệu và quảng cáo cho các ngành, địa phương và doanh nghiệp tạo nguồn thu ổn định cho tạp chí.

+ Tiếp tục duy trì, ổn định và đổi mới nội dung của tạp chí, nâng cao chất lượng bài viết. Phấn đấu luôn giữ vững vị trí là Tạp chí chuyên ngành có uy tín.

Đại hội cũng đã bầu ra nhân sự ban thư ký chi hội gồm các thành viên:

  1. Ông Lê Ngọc Khanh Thư ký chi hội
  2. Ông Nguyễn Ngọc Bình Ủy viên Ban thư ký
  3. Ông Phan Thanh Tịnh Ủy viên Ban thư ký
  4. Ông Đoàn Xuân Hòa Ủy viên Ban thư ký
  5. Ông Đỗ Ngọc An Chánh văn phòng chi hội.

GS.TSKH Phạm Văn Lang chúc mừng các đồng chí Ban thư ký Chi hội tái nhiệm và trúng cử

Các đồng chí là Hội viên Hội nhà báo Việt Nam tại chi Hội Tạp chí Công nghiệp nông thôn

Đại hội kết thúc vào 11h30 cùng ngày./.

Máy cấy

 

Ý kiến bạn đọc