Đại hội Chi hội nhà báo Tạp chí công nghiệp nông thôn, lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2023.

Được sự chấp thuận của Hội nhà báo Việt Nam, Ngày 24/7/2020, Chi hội nhà báo Tạp chí công nghiệp nông thôn tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2023 tại Hà Nội. Tới dự và chỉ đạo đạo hội có Bà Hà Thị Hồng Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban công tác Hội.


Trong nhiệm kỳ 2017 – 2020, được sự chỉ đạo của Lãnh đạo Hội Cơ khí nông nghiệp Việt Nam, sự quan tâm quan tâm của Hội nhà báo Việt Nam, Chi hội Nhà báo Tạp chí công nghiệp nông thôn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trọng tâm ở các mặt:

– Tạp chí luôn bám sát Nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, các định hướng thông tin, chấp hành sự lãnh đạo của Hội cơ khí Nông nghiệp Việt Nam vì sự phát triển của Hội, ngành làm mục tiêu cho toàn hoạt động của Tạp chí. Cương quyết không để xẩy ra các hiện tượng đưa các thông tin sai lệch, ngoài phạm vi chức năng của Tạp chí; nghiêm cấm các biểu hiện vòi vĩnh, tiêu cực…lợi dụng báo chí để gây khó khăn cho cơ sở.

– Luôn chủ động cải tiến nội dung, hình thức, đổi mới chương trình, nâng cao chất lượng thông tin, bài viết, tăng chuyên mục nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc.

– Tuy còn khó khăn về kinh phí, cơ sở vật chất lãnh đạo Hội luôn quan tâm đến sự phát triển ổn định của Tạp chí, mở rộng mối quan hệ giữa Tạp chí với công chúng tạo nguồn thu chính đáng, tự cân đối một phần kinh phí cho mỗi số phát hành.

– Đội ngũ hội viên đông, hầu hết đều trưởng thành về chính trị và nghiệp vụ, đa phần đã từng giữ chức vụ cao, có nhiều kinh nghiệm, có kiến thức thực tế và công tác trong các đơn vị then chốt của ngành.
Đại hội đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ của chi hội khóa III, nhiệm kỳ 2020 – 2023.
1/ Phương hướng.

– Quán triệt đến từng hội viên về vai trò xung kích trên mặt trận chính trị tư tưởng, tinh thần trách nhiệm trước Đảng, nhân dân và sự phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn.

– Tiếp tục nghiên cứu, học tập và thực hiện Luật báo chí năm 2016, Đặc biệt là Chỉ thị số 120/CT-HNB ngày 10 tháng 4 năm 2017 của Hội Nhà báo Việt Nam về tổ chức học tập, thực hiện 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam.

– Tập hợp những người tiêu chuẩn, điều kiện vào Hội; Xây dựng Chi hội vững mạnh thật sự là hạt nhân nghiệp vụ, chỗ dựa tinh thần, nơi rèn luyện nhân cách đạo đức Hội viên – Nhà báo, nơi bảo vệ quyền lợi chính đáng của Hội viên.

– Chủ động phối hợp với các ngành, địa phương, các cơ sở, doanh nghiệp làm tốt công tác tuyên truyền, giới thiệu và quảng cáo cho các ngành, địa phương và các doanh nghiệp, tạo nguồn thu ổn định cho Tạp chí.

– Tiếp tục duy trì, ổn định và đổi mới nội dung Tạp chí, nâng cao chất lượng bài viết. Phấn đấu luôn giữ vững vị trí là Tạp chí khoa học chuyên ngành có uy tín.

2. Nhiệm vụ cụ thể và Giải pháp
2.1. Tiếp tục bám sát thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng và của Hội Nhà báo Việt Nam. Đổi mới công tác giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho hội viên, cán bộ, phóng viên và nhân viên Tạp chí Công nghiệp Nông thôn.
Nhiệm vụ hàng đầu xuyên suốt nhiệm kỳ là đổi mới nội dung và hình thức bồi dưỡng giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm xã hội, ý thức đạo đức nghề nghiệp, vai trò của báo chí cách mạng, bản lĩnh chính trị của người làm báo cho nhà báo- hội viên. Lấy việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo làm chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. Ngăn chặn xu hướng thiếu trách nhiệm chính trị, vô cảm, thờ ơ trước cuộc sống, tư duy Logic hình thức, viết báo với động cơ không trong sáng…của một phận nhà báo. 100% Hội viên đăng ký thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
2.2. Bằng các hình thức phong phú, đa dạng, gắn công tác báo chí với hoạt động thực tiễn, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, tính chuyên nghiệp trong hoạt động báo chí cho hội viên, cho cán bộ, phóng viên và nhân viên của Tạp chí.
Đa dạng hoá các hình thức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, tính chuyên nghiệp cho cán bộ, hội viên, phóng viên, biên tập viên. Chú trọng hình thức bồi dưỡng tại chỗ, gắn bồi dưỡng kiến thức mới với kinh nghiệm thực tiễn, bồi dưỡng theo yêu cầu của người học, bồi dưỡng chiều rộng với đào tạo nâng cao, bồi đưỡng cán bộ lãnh đạo báo chí và kinh nghiệm quản lý báo chí.
2.3. Tham gia tích cực, có hiệu quả vào công tác quản lý, chỉ đạo báo chí đối với Hội Nhà báo Việt Nam.
2.4. Phát triển Chi hội gắn với chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên – nhà báo.

Chỉ kết nạp vào Hội những người làm báo đủ điều kiện, đúng tiêu chuẩn; không có Hội viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp bị thi hành kỷ luật với mọi hình thức. Sinh hoạt Chi hội đều đặn (3 tháng/lần) có nội dung thiết thực. Trọng tâm là trao đổi nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả thông tin của cơ quan báo chí, về nhân cách đạo đức người làm báo, công tác hội…
Nâng cao vị thế của Chi hội qua việc tham gia có hiệu quả, làm tốt vai trò phản biện, bảo vệ quyền lợi chính đáng của Hội viên – Nhà báo, tích cực tham mưu đề xuất về những chủ trương, chính sách liên quan với báo chí và hoạt động của Hội; Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ do Hội Cơ khí Nông nghiệp Việt Nam giao.
2.5. Quan tâm và thúc đẩy các họat động của Tạp chí.
Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng của Tạp chí đậm tính nghề nghiệp, hàm lượng khoa học, kỹ thuật cao, Tạp chí luôn là diễn đàn của những nhà khoa học, người nghiên cứu trong lĩnh vực công nghiệp nông thôn. Phấn đấu có được những tác phẩm báo chí chát lượng, tham dự Giải thưởng báo chí hàng năm của Hội.
Trong năm 2020 đề xuất Cục Báo chí cho phép Tạp chí Công nghiệp Nông thôn được xuất bản Tạp chí điện tử theo đúng qui định của pháp luật để phù hợp với tình hình hiện nay. Nếu đủ điều kiện xin phép để được thành lập Văn phòng đại diện Tạp chí tại TP. Hồ Chí Minh, cũng là nơi để các Hội viên sinh hoạt, đẩy mạnh hơn nữa công tác viết bài, tuyên truyền cho các đơn vị trong ngành trong lĩnh vực CNH, HĐH nông nghiệp và PTNT và những lĩnh vực khác nhằm phong phú thêm nội dung các bài viết và nguồn thu cho Tạp chí.
2.6. Tăng cường, mở rộng hoạt động đối ngoại của Tạp chí.
Để duy trì hoạt động ổn định của Tạp chí và hướng đến sự phát triển, một trong những nhiệm vụ cần thúc đẩy là tăng cường các hoạt động đối ngoại của Tạp chí thông qua:

– Mở rộng các cuộc tiếp xúc với các cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến phát triển công nghiệp nông thôn để cùng tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với lĩnh vực này; đồng thời tranh thủ sự hợp tác, hỗ trợ của các cơ quan kể trên về kinh phí, nội dung tuyên truyền, thực hiện phương châm Tạp chí là cánh tay nối dài và cơ quan phản biện cơ chế, chính sách có uy tín của quản lý Nhà nước.

– Phát hiện các mô hình, các điển hình tiến tiến trong công cuộc CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn, xây dựng nông thôn mới để xuất bản các Tạp chí chuyên đề có nội dung phong phú và tác động lớn đến xã hội.

– Hợp tác, giao lưu thông qua các diễn đàn khoa học công nghệ khu vực và thế giới, nhằm tiếp cận và phổ biến những thành tựu mới trong lĩnh vực công nghiệp nông thôn. Phấn dấu dần đưa tầm ảnh hưởng và uy tín của Tạp chí ra các Hội nghề nghiệp trong khu vực.

Đại hội đã bầu Ban thư ký Chi hội nhà báo Tạp chí công nghiệp nông thôn nhiệm kỳ 2020 – 2023 gồm các đồng chí có tên sau:
Đồng chí: Nguyễn Ngọc Bình – Thư ký Chi hội.
Đồng chí: Đoàn Xuân Hòa – Phó thư ký Chi hội.
Đồng chí: Lê Ngọc Khanh – Ủy viên
Đồng chí: Nguyễn Công Bình – Ủy viên
Đồng chí: Đỗ Ngọc An – Ủy viên
Đại hội đã bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nhà báo Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm các đồng chí có tên sau:
Đại biểu chính thức: Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình
Đại biểu dự khuyết: Đồng chí Nguyễn Công Bình

Nguyễn Đức Bản –

Trưởng ban Ban biên tập trang thông tin điện tử

CÁC HÌNH ẢNH CỦA ĐẠI HỘI


Các đại biểu làm lễ chào cờ

Ý kiến bạn đọc