Thông tư 08/2014/TT-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện quyết định 68/2013/QĐ-TTg

Bổ sung kinh phí mua bù hạt giống cây trồng dự trữ quốc gia

Cập nhật: ngày 21/8/2014 Ngày 19/8/2014, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh ký Quyết định bổ sung kinh phí bù hạt giống cây trồng dự trữ quốc gia.   Cụ thể, bổ sung 149 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2014 cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để mua bù 4040 tấn hạt giống lúa, 353 tấn hạt giống ngô và 110 tấn...