Hội cơ khí nông nghiệp Việt Nam (VSAGE)

Hội cơ khí nông nghiệp Việt Nam (VSAGE)

Chủ tịch hội: Ông Lê Ngọc Khanh – Di động: 0987413185

Chánh văn phòng: Ông Nguyễn Thanh Dũng – Di động: 0913.524.472

Điện thoại : 0243.8688620; ; Fax: 0243.8688620

Địa chỉ: Số 54, ngõ 102, đường Trường Chinh, quận Đống Đa, Hà Nội.

Email: hcknnvn@gmail.com  – Website : www.vsage.vn

Ý kiến bạn đọc