Lễ trao quyết định và thẻ hội viên Hội nhà báo Việt Nam

Cập nhật: Ngày 31/12/2014

Sáng ngày 31/12/2014, tại tòa soạn tạp chí Công nghiệp nông thôn, số 54, ngõ 102, đường Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội. Chi hội nhà báo tạp chí Công nghiệp nông thôn đã tổ chức lễ kết nạp và trao thẻ hội viên hội nhà báo Việt Nam.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Trường Sơn, đại diện Ban công tác Hội, Hội nhà báo Việt Nam. Các đồng chí trong chi hội nhà báo tạp chí công nghiệp nông thôn, các đồng chí lãnh đạo hội cơ khí nông nghiệp Việt Nam, các đồng chí trong ban biên tập tạp chí công nghiệp nông thôn, trang thông tin điện tử.

Le-trao-the-hoi-vien-hoi-nha-bao-viet-nam

Đ/c: Nguyễn Ngọc Khanh – Thư ký chi hội đọc quyết định kết nạp

Chi hội Nhà báo Tạp chí Công nghiệp nông thôn được thành lập theo Quyết định số 504/QĐ-HNBVN, ngày 26/8/2013 của Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam. Chi hội là một đơn vị cơ sở trực thuộc Hội Nhà báo Việt Nam. Khi thành lập, Chi hội có 5 hội viên, do nhà báo Nguyễn Ngọc Khanh, Tổng biên tập Tạp chí được chỉ định làm Thư ký Chi hội lâm thời.

Chi-hoi-nha-bao-tap-chi-cong-nghiep-nong-thon

Đ/c Nguyễn Trường Sơn, Đ/c Nguyễn Ngọc Khanh trao quyết định và thẻ cho 14 đồng chí hội viên

Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Trường Sơn – đại diện Ban công tác Hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Khanh – thư ký chi hội đã trao quyết định và thẻ hội viên hội nhà báo và cho 14 đồng chí là thư ký và biên tập viên của tạp chí nâng số hội viên trong chi hội lên 19 người:

1. Nguyễn Xuân Mận – Thư ký toàn soạn; 2. Đoàn Xuân Thìn – Biên tập viên; 3. Hà Đức Hồ – Biên tập viên; 4. Đoàn Xuân Hòa – Biên tập viên; 5. Nguyễn Đức Tuấn – Biên tập viên; 6. Lê Văn Kết – Biên tập viên; 7. Nguyễn Hay – Biên tập viên; 8. Nguyễn Đình Tùng – Biên tập viên; 9. Nguyễn Năng Nhượng – Biên tập viên; 10. Phạm Anh Tuấn – Biên tập viên; 11. Nguyễn Đức Bản – Biên tập viên; 12. Đoàn Hưng Quốc – Biên tập viên; 13. Nguyễn Công Bình – Biên tập viên; 14. Đỗ Ngọc An – Biên tập viên.

Đồng chí Đoàn Xuân Hòa thay mặt các đồng chí hội viên được kết nạp phát biểu cám ơn sự quan tâm và tạo điều kiện của Hội nhà báo Việt Nam, Chi hội Nhà báo Tạp chí Công nghiệp nông thôn để các cây bút hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn của mình.

Chi hội đã bầu bổ xung: Nhà Báo Nguyễn Ngọc Bình làm phó thư ký chi hội, nhà báo Phan Thanh Tịnh là Ủy Viên.

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG THỜI GIAN TỚI

1. Về tổ chức:

– Phân công các đồng chí trong chi hội chịu trách nhiệm theo dõi, viết bài, các chuyên mục trên tạp chí: ( Chủ trương-Chính sách; Khoa học-Công nghệ; Doanh nghiệp-Địa phương; Tham khảo- Tìm hiểu; Tin tức).

– Phát triển hội viên có đủ tiêu chuẩn và điều kiện, chú ý đến các đồng chí đang công tác ở nhiều lĩnh vực và địa phương khác nhau, tạo điều kiện cho chi hội nắm được tình hình và thông tin ở cơ sở. Dự kiến: 10 đơn vị và 20 cá nhân phát triển hội viên trong đợt tới (có danh sách kèm theo).

– Sinh hoạt thường kỳ 6 tháng/lần để phổ biến các công văn, chỉ thị của cấp trên và lấy ý kiến về nội dung các số tạp chí.

– Tổ chức thăm hỏi các hội viên ốm đau, hiếu.

– Xây dựng quỹ hội trên cơ sở đóng góp của Hội viên và tài trợ của các cá nhân, đơn vị. Các hội viên có trách nhiệm vận động để xây dựng tài chính cho Hội.

2. Hoạt động báo chí:

– Phổ biến đến các hội viên các chính sách mới của ngành. Các vấn đề ngành đang nghiên cứu giải quyết để các Hội viên nắm bắt, phản biện, tham gia xây dựng, góp ý viết bài.

– Phổ biến các nội dung, chuyên đề, trong năm của tạp chí để yêu cầu các hội viên viết bài, góp ý.

– Tham gia các công tác của Hội cấp trên.

– Mỗi hội viên có ít nhất 2 bài năm/đăng trên tạp chí hoặc báo khác.

– Tổ chức đi cơ sở, giới thiệu hội viên đi cơ sở để nắm bắt tình hình và viết bài.

– Cử hội viên đi tham gia các hội nghị, hội thảo, hội chợ triển lãm cần thiết.

– Yêu cầu các hội viên tham gia viết tin bài trên trang mạng của Hội, ít nhất 1 năm 1 bài.

– Tập trung biên tập và xuất bản Bộ sách về máy và thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, sơ chế, bảo quản và chế biến nông sản và ngành nghề nông thôn cho đối tượng là nông dân, chủ trang trại, doanh nghiệp nhỏ.

– Đóng góp ý kiến để tạp chí đi vào đúng nội dung khoa học chuyên ngành, gắn với thực tế sản xuất ở nông thôn, phổ biến rộng rãi những chủ trương của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp và cơ giới hóa nông nghiệp.

– Mỗi Hội viên đã được giao nhiệm vụ theo dõi, thu thập thông tin, viết bài theo mỗi chuyên đề như: chủ trương chính sách khoa học công nghệ, doanh nghiệp địa phương, tham khảo tìm hiểu, văn hóa xã hội…

– Tích cực khai thác các bài viết, đặc biệt là những bài về thực tế địa phương.

– Đẩy mạnh việc giới thiệu tạp chí vào sản xuất đặc biệt ở các địa phương vùng sâu, vùng xa.

3. Phân công cán bộ, hội viên tham gia phụ trách các chuyên mục của tạp chí:

– Chủ trương-Chính sách: Đoàn Xuân Hòa, Phan Thanh Tịnh, Nguyễn Ngọc Khanh, Nguyễn Hay.

–  Khoa học- Công nghệ: Chu Văn Thiện, Đoàn Xuân Thìn, Nguyễn Năng Nhượng, Nguyễn Đình Tùng.

–  Doanh nghiệp- Địa phương: Nguyễn Hải Lý, Nguyễn Ngọc Bình, Nguyễn Đức Tuấn, Lê Văn Kết.

– Tham khảo-Tìm hiểu: Hà Đức Hồ, Nguyễn Xuân Mận, Phạm Anh Tuấn, Đoàn Hưng Quốc, Nguyễn Công Bình, Đỗ Ngọc An, Nguyễn Đức Bản.

Nguyễn Đức Bản

BBT trang thông tin điện tử

Ý kiến bạn đọc