Chi hội nhà báo Tạp chí công nghiệp nông thôn tổng kết công tác hội năm 2018

Cập nhật: ngày 18/01/2019

Ngày 18/01/2019, Tại Hà Nội, Chi hội Nhà báo tạp chí Công nghiệp nông thôn tổ chức lễ kết nạp hội viên và tổng kết công tác hội năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 2019. 

Nhà Báo Lê Ngọc Khanh – Chủ tịch Hội CKNN Việt Nam

Năm 2018 là năm thứ ba các cấp Hội Nhà báo Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam, năm thứ hai thực hiện Luật Báo chí, 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam; thành lập Hội đồng xử lý vi phạm đạo đức người làm báo các cấp Hội; triển khai thực hiện Quyết định hội viên – phóng viên thường trú sinh hoạt tại địa phương

Các thành viên Chi Hội tạp chí công nghiệp nông thôn

I/ KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2018.
1. Đặc điểm tình hình. Đối với Tạp chí Công nghiệp nông thôn là Tạp chí chuyên ngành do đó có những đặc điểm cụ thể như sau:
– Các hội viên là nhà khoa học làm báo có những khó khăn nhưng bên cạnh cũng có nhiều thuận lợi.
– Hội viên tại khắp các vùng miền cả nước, kiêm nhiệm thêm nhiều việc khác.
– Tài chính tự lo, Tạp chí khoa học kén độc giả, tác giả.
– Bài báo: chủ yếu là khoa học đòi hỏi có sự khác biệt với các bài báo khác.
+ Thuận lợi:
– Chi hội luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Hội Nhà báo Việt Nam và lãnh đạo Hội cơ khí nông nghiệp Việt Nam, Tạp chí Công nghiệp nông thôn.
– Sự thống nhất cao trong tập thể Ban Thư ký, Lãnh đạo Tạp chí trong công tác chuyên môn cũng như công tác chính trị của Tạp chí.
– Đội ngũ hội viên có lập trường tư tưởng tốt; đoàn kết, năng động có kinh nghiệm, trình độ lý luận chính trị và chuyên môn sâu, có trách nhiệm với công việc và nhiệm vụ được giao. 100% hội viên trong Chi hội có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công việc, 100% có trình độ từ đại học trở lên, có nhiều Tiến sỹ, Giáo sư, Phó Giáo sư.
+ Khó khăn:
– Một số hội viên chưa thực sự cố gắng để đóng góp, chia sẻ công việc của Chi hội và Tạp chí (viết bài và các hoạt động khác cho Tạp chí)
– Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác còn thiếu, nguồn kinh phí eo hẹp, nguồn thu không ổn định, Tạp chí tự lo toàn bộ 100% kinh phí để hoạt động.
– Việc mời các doanh nghiệp, đơn vị giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá trên Tạp chí còn gặp nhiều khó khăn.
2. Các kết quả thực hiện được trong năm 2018.
Quán triệt Chỉ thị số 37/CT-TƯ ngày 18/3/2004 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới. Việc triển khai Luật báo chí; 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam. Nghị quyết Đại hội Hội cơ khí Nông nghiệp Việt Nam là nền tảng chính trị, tinh thần và môi trường thuận lợi để các hội viên thuộc Chi hội có thêm động lực, tạo cảm hứng, tiếp tục khẳng định vị thế của Tạp chí Công nghiệp nông thôn trong hoạt động báo chí. Đặc biệt trong năm 2018 toàn bộ việc hoạt động của Chi hội và Tạp chí đều tập chung cho công tác chuẩn bị Đại hội Hội cơ khí Nông nghiệp Việt Nam lần thứ VI nhiệm kỳ 2019 – 2014 do đó Chi hội đã có những thay đổi quan trọng về chất, hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra.
Hoạt động nổi bật xuyên suốt của Chi hội trong năm qua là thực hiện có hiệu quả việc nâng cao nhận thức chính trị, trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp người làm báo; chú trọng công tác nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho các hội viên.
a/ Tạp chí: Mỗi quý phát hành 01 số, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích theo Luật Báo chí như: tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước về CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn; phổ biến kiến thức đến các doanh nghiệp, người lao động thông qua việc đăng tải các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phổ biến sáng kiến của nông dân; góp phần đưa máy móc vào sản xuất nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động ở nông thôn. Trong năm 2018 mặc dù nguồn kinh phí hết sức eo hẹp song vẫn duy trì xuất bản đều đặn đủ 04 số, trong đó có một số chuyên đề như Khoa cơ điện học viện nông nghiệp 60 năm xây dựng và phát triển, rau quả và Công ty cổ phần xuất khẩu Đồng Giao, Viện cơ điện và công nghệ sau thu hoạch 50 năm xây dựng và phát triển
Nội dung của Tạp chí không ngừng được nâng cao, số trang Tạp chí luôn duy trì trên 80 trang/số, trong đó các bài khoa học luôn chiếm tỷ lệ từ 70-80% các bài được tính điểm khoa học, nội dung phù hợp với nhiều đối tượng bạn đọc.
b/ Biên tập sách: Các hội viên ngoài làm báo còn tham gia Hội đồng biên tập, ban biên soạn tác giả, thực hiện hiệu đính các tập sách, đặc biệt là sách phục vụ nông dân, nông thôn, nông nghiệp với mục tiêu: “ Cầm tay chỉ việc“ và trong năm 2018 đã xuất bản được 01 cuốn sách.
c/ Hỗ trợ sáng kiến cho nông dân: các hội viên cũng hỗ trợ, giúp đỡ nông dân nâng cao hiểu biết về khoa học công nghệ, áp dụng máy móc thiết bị vào phục vụ sản xuất qua đó cũng đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật nâng cao hiệu quả năng suất.
d/ Phản biện, tham gia tư vấn các Chương trình, đề tài khoa học: Các Hội viên của Chi hội luôn bám sát cơ sở để viết tin bài đều đặn, các bài trong Tạp chí đảm bảo nội dung vừa có tính khoa học vừa có tính thực tiễn cao, đảm bảo việc xuất bản ấn phẩm đúng kỳ hạn. Các nội dung phổ biến KHCN và phản biện các chính sách, cơ chế đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp, phát triển công nghiệp nông thôn cũng được Chi hội quan tâm chỉ đạo và khuyến khích hội viên đăng tải những bài viết có chất lượng.
3. Công tác xây dựng tổ chức Hội.
Đây là công tác then chốt, luôn được Ban thư ký Chi hội chú trọng. Ngày 19/12/2018 vừa qua Hội Nhà báo Việt Nam đã ban hành Quyết định kết nạp thêm 05 đồng chí là cán bộ, Biên tập viên của Tạp chí và Hội Nhà báo Việt Nam như vậy hiện nay Chi hội có tổng cộng 43 hội viên, các hội viên luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao không vi phạm Điều lệ và các quy định của Hội Nhà báo Việt Nam.

Nhà Báo Đoàn Xuân Hòa Công bố quyết định kết nạp hội viên của Hội Nhà Báo

Nhà Báo Lê Ngọc Khanh, Nhà Báo Nguyễn Ngọc Bình trao Quyết định, thẻ hội viên cho các hội viên mới

Hội viên Trần Hải Anh thay mặt các hội viên mới được kết nạp phát biểu tại buổi lễ

Nhà Báo Lê Ngọc Khanh phát biểu phân công nhiệm vụ cho các Ban thuộc tạp chí

Nhiều hội viên là cán bộ, phóng viên, biên tập viên có nhiều kinh nghiệm, ngoài nghiệp vụ báo chí các hội viên còn kiêm nhiệm nhiều việc khác và có nhiều đóng góp cho cơ quan chủ quản của Tạp chí đồng thời cũng tham gia công tác viết bài cho nhiều báo và tạp chí khác, có nhiều hội viên tự học, tự trau rồi kiến thức, tham gia viết sách khoa học kỹ thuật, biên tập sách, tham gia Hội đồng biên tập, Ban biên soạn tác giả, các đề tài nghiên cứu khoa học. Nhiều hội viên là Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sỹ, Tiến sỹ khoa học, thạc sỹ sinh hoạt tại các cơ sở nghiên cứu (Viện Cơ điện NN&CNSTH; Viện nghiên cứu máy NN; Khoa Cơ điện Học viện NN; Đại học Lâm nghiệp, Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh, Viện lúa Đồng bằng Sông cửu long….)
Uy tín của Chi hội nhà báo Công nghiệp nông thôn ngày càng được khẳng định trong đội ngũ cộng tác viên chuyên ngành.
Các đồng chí trong Ban thư ký luôn thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được phân công, có trách nhiệm cao trong chỉ đạo công tác của Tạp chí, quán triệt đến từng hội viên nâng cao đạo đức nghề nghiệp, trình độ tác nghiệp của người làm báo; cử cán bộ Chi hội tham gia đầy đủ các hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam.
4. Tồn tại yếu kém.
Môt số hội viên, đặc biệt là hội viên trẻ còn thiếu kiến thức thực tiễn, chưa thực sự cố gắng để đóng góp bài vở có chất lượng và chia sẻ công việc của Chi hội và Tạp chí (viết bài và tìm nguồn kinh phí cho Tạp chí).
II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2019.
Trong năm 2019, Tạp chí Công nghiệp nông thôn tiếp tục bám sát yêu cầu, nhiệm vụ của ngành, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả trên tất cả các mặt công tác; tăng cường các bài viết tổng kết kinh nghiệm, thực tiễn về công tác công nghiệp hóa nông thôn cụ thể như:
– Tiếp tục thực hiện Luật báo chí, 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Quy tắc đối với hội viên nhà báo khi tham gia mạng xã hội, Triển khai thực hiện Quyết định hội viên – phóng viên thường trú sinh hoạt tại địa phương.
– Phát huy khả năng tự tìm kiếm nguồn lực để đảm bảo hoạt động của Tạp chí xuất bản 80 trang ra đúng kỳ, đúng số trang để vẫn được tính điểm khoa học.
– Phát triển hệ thống phát hành bạn đọc tăng về số lượng và chất lượng.
– Đề nghị xin ý kiến cấp trên tổ chức hệ thống phóng viên cho mộ số cán bộ, hội viên.
– Phát hành sách: Biên tập vận động, lựa chọn tác giả viết tiếp trong Hệ thống Sách cầm tay chỉ việc cho nông dân. Phản biện hiệu đính để có thể xuất bản trong năm 2019 từ 2 đến 3 tập sách.
– Các hội viên tiếp tục tham gia phản biện khoa học.
– Tổ chức sinh hoạt sinh động 1 quý 1 lần, đôn dốc nhắc nhở đóng hội phí, huy động hội viên viết sách, tạp chí (mỗi hội viên từ 1-2 bài) ngoài ra tham gia làm công tác tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá tạo nguồn kinh phí cho Tạp chí và cho Hội.
– Giáo dục tư tưởng để hội viên thực hiện đúng Điều lệ và các quy định của pháp luật.
– Làm tốt công tác phát triển Hội viên, xem xét đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam kết nạp từ 1-3 hội viên có đủ điều kiện.
– Cử các hội viên tham gia các đợt tập huấn, nâng cao trình độ, chuyên môn khi Trung ương Hội nhà báo tổ chức.
– Tổ chức cho hội viên đi cơ sở để nắm bắt tình hình và viết bài.

Máy cấy

Ý kiến bạn đọc