Cục kinh tế hợp tác và PTNT triển khai Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019

Cập nhật: ngày 21/5/2019     Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019 được triển khai thực hiện với chủ đề “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc” diễn ra từ ngày 01 đến ngày 31 tháng 5 năm 2019.    Thực hiện kế hoạch 5072/KH-BCDTƯ của Ban chỉ đạo tháng hành động về ATVSLĐ... 

Kế hoạch phát triển ngành công nghiệp máy nông nghiệp

Cập nhật: ngày 18/8/2014 Ngày 12/08/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1342/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch hành động phát triển ngành công nghiệp máy nông nghiệp thực hiện Chiến lược Công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Máy cấy lúa HAMCO sản... 

Phê duyệt kế hoạch phát triển ngành công nghiệp máy nông nghiệp

Cập nhật: ngày 04/08/2014 Ngày 31/7/2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành 4 Quyết định phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Theo đó, có 4 nội dung, gồm: 1- Phát triển ngành công nghiệp điện tử;...