Lịch Sử Phát Triển Và Hoạt Động Của Hội Cơ Khí Nông Nghiệp Việt Nam

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HỘI Đại hội lần thứ I thành lập Hội Cơ khí nông nghiệp Việt Nam  ngày 12/2/1993 Số hội viên sáng lập: 131 hội viên. Chủ tịch hội: GS.TSKH. Phạm Văn Lang. Đại hội lần thứ II (nhiệm kỳ 1999 – 2003) ngày 18/ 9/ 1999 Tổng số hội viên: 215 Chủ tịch hội danh dự: ông Nguyễn Thiện Luân Chủ...