Lịch Sử Phát Triển Và Hoạt Động Của Hội Cơ Khí Nông Nghiệp Việt Nam

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HỘI Đại hội lần thứ I thành lập Hội Cơ khí nông nghiệp Việt Nam  ngày 12/2/1993 Số hội viên sáng lập: 131 hội viên. Chủ tịch hội: GS.TSKH. Phạm Văn Lang. Đại hội lần thứ II (nhiệm kỳ 1999 – 2003) ngày 18/ 9/ 1999 Tổng số hội viên: 215 Chủ tịch hội danh dự: ông Nguyễn Thiện Luân Chủ... 

Danh sách ban chấp hành hội cơ khí nông nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ VI (2019 – 2024)

Danh sách ban chấp hành hội cơ khí nông nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ VI (2019 – 2024)              Read More →

Điều lệ sửa đổi của hội cơ khí nông nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ V (2013 – 2018) 

Điều lệ sửa đổi của hội cơ khí nông nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ V (2013 – 2018)        Read More →

Các đơn vị trực thuộc

1. Tạp chí công nghiệp nông thôn Địa chỉ: Số 54, ngõ 102, đường Trường Chinh, quận Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: 043.8688620; Email: hcknnvn@gmail.com Tổng biên tập: Ông Lê Ngọc Khanh; ĐT: 0987413185 2. Ban biên tập trang thông tin điện tử  Địa chỉ: Số 54, ngõ 102, đường Trường Chinh, quận Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: 043.8688620; Email: vsage.vn@gmail.com Trưởng...